• História

  V poslednom desaťročí 20. storočia sa začalo pravidelne v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste stretávať niekoľko mladých nadšencov astronómie z regiónu Kysúc. Boli prevažne študentmi vysokých a stredných škôl. Na podnet niektorých astronómov…


 • Členstvo

  Zaujímate sa o astronómiu? Chcete sa podieľať na rozvoji vedy vo vašom okolí? Tak by ste sa mali pridať k nám!   Sme organizácia, ktorá sa aktívne zapája do rozvoja nielen astronómie ale aj vied jej príbuzných. Čiže vedy ako je napríklad biológia, chémia,…


 • Verejné pozorovanie

  Pod pojmom hvezdáreň sa asi každému z nás v hlave objaví niečo o vesmíre. A tak tomu aj je. Na každej hvezdárni, teda aj na naše, sa konajú pravidelné pozorovania nočnej ale aj dennej oblohy. Nočné pozorovania pre verejnosť sa konajú vždy v piatok asi pol hodi…


 • Astronomický krúžok

  Astronomický krúžok je určený pre ľudí všetkých vekových kategórii. Prevažne ho však navštevujú deti základných a stredných škôl. Na týchto krúžkoch, ktoré sa konajú pravidelne v piatok (niekedy je to štvrtok), sa deti veľa naučia. Preberajú sa rôzne témy ako…


 • Výbor a členovia

  Výbor MO SZA KNM Predseda: Zlatica Kalužná – kaluznazlatica()gmail.com Tajomník: Róbert Zajac – zajac.robo()gmail.com Hospodár: Mgr. Janka Pieronová – fyzika1()azet.sk Členovia MO SZA KNM RNDr. Ján Mäsiar Ing. Peter Delinčák – http://ww…